– Jag är van. Jag har varit i den situationen tidigare. Det har varit så de senaste ordförandevalen, och det är väl bra.

Varför är det bra?

– Vi har de reglerna. Att man har möjlighet att nominera andra än den sittande ordföranden är ett slags aktivt ifrågasättande. Det är demokratins spelregler och vi kan vara tacksamma att vi har de möjligheterna.

Känner du dig ifrågasatt?

– Jag ser det inte främst som en personlig sak, utan som att vi har olika falanger i förbundet. Det här är ett utslag av det. Det är falanger som funnits länge, det påbörjades redan under min period som vice ordförande.

Den ena falangen vill, enligt Marie Wedin, att förbundet ska vara mer utåtriktat, snabbt, vara aktiva på social medier och »en visionär spelare som märks massmedialt«. Hon nämner bland annat Läkaruppropet och tankarna på att förbundet ska starta en tankesmedja (LT nr 23–24/2013 och LT 2013-11-05) och motionen om att förbundet bör uttala sig inom ett dygn varje gång en angelägen, sjukhusrelaterad nyhet får stort genomslag i medierna (se även motion nr 4 till förbundsfullmäktige). Den andra falangen manar, enligt Marie Wedin, i stället till eftertanke framför snabbhet. Det är den som hon själv tillhör.

– Förbundet ska veta vad de pratar om och inte säga tokigheter. Jag vill inte vara med om att snabbheten i uttalandet blir mer värt än uttalandets innehåll. Vi kan driva igenom vår politik om vi har väl underbyggda argument med bra utredningar och faktasamlande bakom oss, säger Marie Wedin.

På tisdagen offentliggör valberedningen sitt förslag. Marie Wedin säger att hon tänker kandidera även om de inte skulle föreslå henne.

– Jag vet att valberedningen inte alltid fått gehör för sina förslag de tidigare åren. Det är ju fullmäktige som bestämmer.

Hur starkt stöd känner du att du har?

– Jag känner att jag har tillräckligt stöd.

Marie Wedin blev ordförande 2010. Hon beskriver de fyra åren på posten som mycket roliga.

– Jag tycker att vi åstadkommit väldigt mycket. Vi har gjort mycket viktigt utredningsarbete så vi vet vad vi talar om både när det gäller primärvårdsfrågan, äldrevårdsfrågor, vårdgaranti och vårdplatsbrist. Det är ett långsiktigt arbete och vi får stegvis gehör för våra åsikter.

 Är det något som du är missnöjd med?

– Jag är missnöjd med de olika falangerna inom förbundet och att det är så svårt för Läkarförbundet att jobba åt samma håll. 

Läs även:

Strid kan väntas om att bli ordförande i Läkarförbundet