Snabbare förlopp mellan remiss och behandlingsstart för patienter med cancer. Det vill regeringen satsa 2 miljarder kronor på under 2015–2018. Satsningen ingår i vårens budgetproposition som presenteras nästa vecka, men offentliggjordes redan i dag av Socialdepartementet.

Enligt en promemoria från departementet kommer regeringen att ta fram en fyraårig plan för satsningen under 2014. Arbetet ska bygga på det som redan är gjort inom ramen för den nationella cancerstrategin och de regionala cancercentrumen. Regeringen nämner också det danska systemet »pakkeforløb« med standardiserade behandlingsplaner som förebild. Sedan det infördes i Danmark har canceröverlevnaden och patientnöjdheten ökat, väntetiderna minskat och de regionala skillnaderna i väntetider minskat, konstaterar regeringen.