I oktober 2009 infördes vårdval inom primärvården i Skaraborg.

– Det innebar en stor försämring. Tidigare fanns det en satsning på primärvården, nu blev det en tydlig åtstramning, säger Annelie Vinensjö.

Hon är distriktsläkare på Närhälsan Billingen i Skövde, studierektor för AT-läkarna i Skaraborg och ordförande för Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i Skaraborg. Hon ser vårdvalets införande som en tydlig brytpunkt.

Många enheter har tvingats göra sig av med personal och de medicinska visionerna har fått ge vika för de ekonomiska incitamenten, enligt Annelie Vinensjö. Dokumentationskraven har ökat, liksom kraven på strukturerat förebyggande arbete och tillgänglighet. Det har lett till att läkarna tillbringar mer tid framför datorn och mindre med de svårast sjuka patienterna.

En allvarlig konsekvens, enligt Annelie Vinensjö, är att antalet ST-läkare har sjunkit i Skaraborg. Det har också blivit svårare att locka nya läkare till allmänmedicinen. I sin roll som studierektor för AT-läkarna träffar hon ofta unga läkare som tjänstgör på vårdcentraler. Men trots att majoriteten tycker att allmänmedicinen är stimulerande, väljer många bort specialiteten.

– De utrycker ganska tydligt att de upplever att ekonomin styr över det medicinska innehållet. De ser hur de ordinarie kollegorna arbetar och tycker att det är avskräckande.

SFAM Skaraborg ser även en risk för en alltmer ojämlik vård, där patienternas bostadsort påverkar vilken vård de får.

– Det är inte så lukrativt att starta upp nya enheter på mindre orter. I Skaraborg har det inte blivit något tillskott. Det är de samma kollegor, men i nya grupperingar.

Vårdvalsreformen fick SFAM:s lokalavdelning, som varit vilande i flera decennier, att vakna. Bland det första som gjordes var att ta fram underlag till ett upprop med syftet att stärka allmänmedicinen.

– Vi saknar visioner och mål från politikerna, Annelie Vinensjö.

125 läkare, i stort sett samtliga distriktsläkare i Skaraborg, har skrivit under uppropet som skickats till politikerna.

– Vi fick ett jättefint gensvar. Merparten har skrivit under och det är både läkare från den offentliga och privata vården, säger Annelie Vinensjö.

Syftet med uppropet är att »återerövra Skaraborgs ledande roll inom allmänmedicinen i Sverige« och se till att primärvården är tillgänglig, trygg och håller hög kvalitet – för hela Skaraborgs befolkning. Idén fick de från Örebro. Där enades lokala politiker, SFAM och Distriktsläkarförening (DLF) inför vårdvalet om en strategi för att få Sveriges bästa primärvård.

I uppropet skriver SFAM Skaraborg att de saknar en genomtänkt strategi när det gäller angelägna prioriteringar, forskning och utveckling av primärvården. De efterlyser också en handlingsplan för rekrytering av blivande och färdiga specialister i allmänmedicin i Västra Götaland.

De har redan haft flera träffar med den lokala hälso- och sjukvårdsnämnden och andra politiker från regionstyrelsen.

– Det har börjat röra på sig. De har förstått våra farhågor inför framtiden, säger Annelie Vinensjö som hoppas att initiativet från Skaraborg sprider sig. Hon kommer att ta med sig uppropet till SFAM:s årliga kongress i Västerås 14–16 maj.

– Jag önskar att man skulle kunna driva det här på nationell nivå. Problematiken ser ju ganska likartad ut överallt.

Frågorna SFAM Skaraborg ställer till politikerna i sitt upprop:

  • Vilka visioner och målsättningar finns för arbetsförhållanden och rekrytering av specialister i allmänmedicin samt yngre kollegor? Vilka ekonomiska förutsättningar behövs för att möjliggöra riksdagsbeslut om »1 distriktsläkare/1 500 listade«?
  • Hur kan verksamhetsuppföljning på vårdcentral ske utan att tiden för och mötet mellan läkare/patient försämras?
  • Hur ska prioritering mellan olika vårdbehov, det vill säga patientgrupper, göras då resurserna är begränsade?
  • Hur ska resultat från forskning och forskares kompetens tas tillvara inom primärvården?