Socialstyrelsen publicerade onsdagen den 23 april den slutliga versionen av nationella riktlinjer för vård av bröstcancer, prostatacancer och tjocktarms- och ändtarmscancer.

Riktlinjerna innehåller sammanlagt cirka 290 rekommendationer om prevention, diagnostik, strål- och läkemedelsbehandling, kirurgi, omvårdnad och rehabilitering. Rekommendationerna är sökbara i en särskild databas på Socialstyrelsens webbplats.

– Multidisciplinär konferens och kontaktsjuksköterska är viktiga åtgärder inom alla tre diagnoser, säger projektledaren Anna Aldehag, på Socialstyrelsens webbplats.

Multidisciplinär konferens innebär att patienterna bedöms av flera olika specialister som onkolog, radiolog och kirurg.

Kontaktsjuksköterskan ska bland annat ge patienten psykosocialt stöd och förmedla kontakter med andra vårdgivare.

Regionala cancercentrum i samverkan publicerar samtidigt det första nationella vårdprogrammet för prostatacancer, som bygger på de nationella riktlinjerna. Reviderade nationella vårdprogram för bröstcancer och tjock- och ändtarmscancer är planerade att publiceras efter sommaren.