Under 2013 och fram till februari i år har drygt 30 sjuksköterskor slutat sitt arbete på akutmottagningen vid Gävle sjukhus.  I ett brev till sjukhusledningen i slutet av förra veckan, skrev 59 läkare att det inte längre är medicinskt säkert på akutmottagningen i Gävle. De räknar också upp exempel på  riskfyllda situationer de senaste månaderna.

– Sedan årsskiftet har problemen eskalerat, det har blivit många fler incidenter, tillfällen då allvarliga fel har gjorts som kunde ha slutat illa. Man kunde ha satt liv i fara. Det har varit en anhopning av händelser, så man kan inte längre skylla på att det är enstaka fall.

Det säger Verena Voss, specialistläkare allmänkirurgi, och en av dem som skrivit under brevet.

– Något måste förändras. Den medicinska säkerheten på akuten sätts i fara eftersom det är så mycket ovan personal, säger hon

Verena Voss påpekar, precis som det står i brevet, att läkarna inte på något sätt vänder sig mot de sjuksköterskor som vill jobba på akuten i Gävle.

– Men de måste få en ordentlig introduktion och just nu är det inte möjligt eftersom det finns för få vana sköterskor kvar.

Verena Voss säger att lösningen av den uppkomna situationen varken kommer att bli billig eller enkel. En tänkbar utväg skulle vara att hyra in erfarna sjuksköterskor.

– Och se till att de får en introduktion så att de kan rutinerna lokalt. Man kan vara hur duktig och hur van som helst, men är man helt ny på ett ställe så fungerar man ändå inte som någon som jobbat på samma ställe i flera år.

Enligt lokala medier har många av sjuksköterskorna slutat på grund av bristande stöd och gehör från ledningen på akuten för den pressade arbetssituationen.

– Det skulle möjligtvis gå att locka tillbaka några med förbättrade villkor och en annan ledning, säger Verena Voss.

Hon påpekar att läkarnas chefer på deras respektive hemmakliniker inte har någon skuld i de problem som uppstått på akutmottagningen, och att cheferna på akuten inte har någon ledningsfunktion för läkargruppen. Men hon säger att problemen med arbetsmiljö och patientsäkerhet ändå är påtagliga även för läkarna.

Än så länge har brevskrivarna inte fått någon respons från sjukhusledningen.

– Man kan inte förvänta att man kan lösa problemet på några dagar, men vi har inte fått någon reaktion alls, säger Verena Voss.