NEPI:s sammanställning visar att i januari i år hämtade 400 000 patienter ut receptbelagda, icke-subventionerade läkemedel till ett sammanlagt värde av mer än 128 miljoner kronor. Vanligaste läkemedlen var p-piller, host- och förkylningsmedicin samt viagra.

På ett år motsvarar det 1,5 miljarder kronor, 6 procent av de totala utgifterna för receptbelagda läkemedel. Det rör sig om pengar som patienterna till största del får betala ur egna fickor.

– Patienterna betalar inte allt, eftersom det finns en överenskommelse mellan staten och SKL som innebär att landstingen i vissa fall betalar. Men det motsvarar kanske 10 procent, säger Mikael Hoffman, chef för NEPI.

Att en så stor del av de receptbelagda läkemedlen skulle expedieras utanför förmånen var inget man räknade med när apoteksreformen beslutades, enligt Mikael Hoffmann.

Att ett läkemedel inte omfattas av förmånen kan bero på att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, inte anser att det är tillräckligt effektivt. Men det kan bero på att läkemedelsbolaget valt att lyfta ut det för att kunna ta ett högre pris eller undvika utbyte. Risken är stor att patienterna därmed får betala för mycket för sin medicin.

– Det finns ingen mekanism som ser till att de inte betalar något i onödan, säger Mikael Hoffmann.

NEPI menar att staten har ett ansvar för att patienter som behöver läkemedel får det till ett pris som är så lågt som möjligt. Inför de rundabordssamtal om högkostnadsskyddet som TLV bjudit in till har man tagit fram ett förslag på åtgärder där de viktigaste är att utbyte tillåts ske även på läkemedel utanför förmånen samt att det påslag som apoteken får för att expediera läkemedel blir detsamma oavsett om läkemedlen ingår i förmånen eller inte.

Förslaget har stöd från Läkarförbundet, handikappförbunden, läkemedelskommittéerna samt generikaföretagens branschorganisation. Apoteksföreningen har sagt ja till utbyte, men motsatt sig ett fast påslag.

– Apoteken vill kunna förhandla med läkemedelsbolagen om lägre pris och kunna ta ut högre marginaler, menar Mikael Hoffmann, som menar att det inte är något konstigt med fasta påslag.

– Så fungerar det i övriga Europa. 

NEPI:s förslag

  • Patienter ska få rätt att byta receptbelagda läkemedel utanför förmånen mot medicinskt utbytbara alternativ. Läkaren ska medge att utbyte får ske på receptet.
  • Apoteken ska vara skyldiga att informera patienten om vilka utbytbara läkemedel som finns tillgängliga på det egna apoteket och på marknaden.
  • Läkemedelsbolagens priser för produkter utanför förmånen ska rapporteras till TLV och göras tillgänglig i journalsystemen.
  • Samma ersättning ska utgå till apoteken för expediering av receptbelagda läkemedel oavsett om de ingår i förmånen eller inte.

Hela förslaget, se länken uppe till höger.