Det är dags för en svensk NCD-strategi, skriver 22 organisationer i en debattartikel i Dagens Samhälle den 2 april.

NCD (non-communicable diseases), eller icke smittsamma sjukdomar, som hjärt–kärlsjukdomar, cancer, diabetes och kroniska lungsjukdomar, orsakar de flesta förtida dödsfallen i världen. 2014 ägnas de särskild uppmärksamhet av WHO och FN.

Läkarförbundet, Distriktsläkarföreningen, Läkare mot tobak och Läkaresällskapet finns med bland de 22 hälso- och sjukvårdsorganisationerna, som 2011 bildade det svenska NCD-nätverket.

Nu efterlyser de ett svenskt politiskt initiativ mot icke smittsamma sjukdomar, där riksdag och regering går i täten. I artikeln hänvisas till att flera andra länder, till exempel Norge, redan har en NCD-strategi.

»Enligt forskningen vet vi att de mest verksamma och kostnadseffektiva åtgärderna för att förebygga icke smittsamma sjukdomar är politiska och strukturella«, skriver organisationerna.

Sådana åtgärder är till exempel höjda priser på tobak och alkohol, mindre salt och socker i färdiga produkter, information om diet och stadsplanering som främjar fysisk aktivitet.