Nyligen visade läkemedelsnätverket NEPI att patienter hämtar ut receptbelagda läkemedel utanför förmånerna för uppskattningsvis 1,5 miljarder kronor varje år. Det konstaterades också att andelen receptbelagda läkemedel utanför förmånerna är betydligt större än vad som förväntades när apoteksreformen klubbades igenom.

Nu konstaterar regeringen att eftersom läkemedel utanför förmånerna inte omfattas av utbytesreglerna finns ingen prispress liknande den som finns på läkemedel innanför förmånerna. Det gör, enligt regeringen, att patienterna kan få betala onödigt höga priser för sådana läkemedel.

Regeringen uppdrar därför nu åt TLV att analysera bland annat:

  • konsekvenserna vad gäller priser för patienterna och tillgången till effektiv behandling av att vissa receptbelagda läkemedel inte ingår i läkemedelsförmånerna,
  • utvecklingen vad gäller receptbelagda läkemedel som inte ingår i förmånerna, 
  • varför läkemedelsbolag väljer att låta vissa läkemedel stå utanför förmånen.

Analysen ska vara klar senast den 30 september i år.

TLV får dessutom i uppdrag att, om det behövs, senast den 1 mars 2015 föreslå åtgärder som leder till ökad priskonkurrens för läkemedel utanför förmånerna. Åtgärderna ska syfta till att sänka priserna för patienterna. Regeringen skriver också att det är viktigt att underlätta för förskrivare och patienter att göra informerade val, vilket kan tolkas som att det bör bli lättare att se om ett läkemedel står utanför förmånerna och om det i så fall finns likvärdiga läkemedel som är subventionerade.

I uppdraget betonas att det handlar om förbättringar inom ramen för nuvarande pris- och subventionssystem. Regeringen slår fast att det inte är aktuellt med några förändringar av principen om fri prissättning för läkemedel som inte ingår i förmånen. Man avvisar alltså tanken på ett fast påslag för apoteken på receptbelagda läkemedel utanför förmånen. NEPI anser att frågan bör utredas, då en sådan anses leda till lägre priser i konsumentledet.