Reklamombudsmannen finner inte skäl att ifrågasätta annonsörens uppgifter och slår därför fast att den aktuella radioreklamen inte är vilseledande. Foto: Fotolia

En reklamradiokanalreklamjingel för handsprit inleds med att en man sjunger: »Vi kan inte se dem, men de rör sig överallt. Mikroorganismer gör inte livet ballt. High five, let’s unite in healthyness we feel so nice.«  Efter det säger en kvinnlig röst: »Visste du att den vanligaste smittspridaren är våra egna händer? [Handsprit av ett visst märke] har bevisat effekt mot spridning av influensa, förkylning och vinterkräksjuka. Håll dig frisk, använd [handsprit av ett visst märke]«. Mannen fortsätter sjunga: »Det är dags, desinficera, det är det som måste till. Det är dags, eliminera varje virus och bacill.«

Reklamen har anmälts av en privatperson till Reklamombudsmannen som vilseledande. Anmälaren skriver att vinterkräksjuka orsakas av calicivirus som inte påverkas negativt av alkohol. Anmälaren menar att reklamen invaggar ovetande konsumenter i falsk trygghet, något som kan leda till att dessa konsumenter struntar i handtvätt med tvål och vatten och därigenom för smittan vidare. Ovetande konsumenter riskerar enligt anmälaren även att smittas själva om de följer anvisningarna i reklamjingeln.

I ett yttrande till Reklamombudsmannen hänvisar annonsören till en rapport från laboratoriet MikroLab GmbH. Rapporten visar att alkoholen i den marknadsförda produkten avdödar murint norovirus (som ingår i gruppen humant calicivirus) i tillfredsställande utsträckning.

Reklamombudsmannen finner inte skäl att ifrågasätta annonsörens uppgifter om att så är fallet och slår därför fast att den aktuella radioreklamen inte är vilseledande.

Huruvida Reklamombudsmannen anser att reklamjingelns språkliga hantering av budskapet riskerar att uppfattas som stötande framgår inte av beslutet.