Marie Wedin valdes till ordförande 2010 i hård konkurrens mot Heidi Stensmyren. Då var Wedin valberedningens kandidat. Nu står det återigen mellan de två. Men denna gång väljer valberedningen att lyfta fram Heidi Stensmyren, som i dag är förste vice ordförande i förbundet och Stockholms läkarförenings ordförande.

– Heidi har en profil som tilltalar fler, ett stort nätverk och en förmåga att nå ut i media, säger valberedningens ordförande Bengt von Zur-Mühlen.

Enligt honom ligger en lång tid av »sonderande« bakom valberedningens beslut. De har bland annat intervjuat ledamöter i Läkarförbundets centralstyrelse samt företrädare från yrkesföreningar och lokalföreningar. Nomineringarna har också spelat in. Heidi Stensmyren har nominerats av samtliga yrkesföreningar förutom Sjukhusläkarna, som nominerat den sittande ordföranden, och Svenska militärläkarföreningen som inte har tagit ställning. Sju lokalföreningar, däribland Stockholms läkarförening, har dessutom nominerat Heidi Stensmyren medan fyra skånska föreningar har nominerat Marie Wedin.

– Heidi har störst stöd i organisationen. Och hon är ju inget oskrivet kort utan har en mångårig och hög aktivitet i förbundet. Hon är knappast okänd för någon, säger Bengt von Zur-Mühlen och tillägger:

– Det här är inget direkt misstroendevotum mot Marie. Det finns ingen underliggande konflikt. Men det finns frågor som har varit konfliktladdade. Det är en stor organisation med många olika viljor som drar åt olika håll.

Han ger det senaste delvis sifferlösa fyraåriga avtalet som slöts förra året mellan Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och landsting/Pacta som ett exempel. Det finns också ett missnöje med den nuvarande ordförandens förmåga att föra ut förbundets frågor i medierna.

Bengt von Zur-Mühlen beskriver skillnaderna mellan kandidaternas profiler med att Heidi Stensmyren har sina rötter i Sveriges yngre läkares förening (Sylf), har suttit med i AT-utredningen och har intresserat sig för chefsfrågor i vården medan Marie Wedin har ett tydligare arbetsmiljöperspektiv. 

Valberedningens motivering:

»Heidi Stensmyren är specialist i anestesi och intensivvård. Heidi har en stor och bred kompetens och förankring i förbundet som också har framkommit av de många nomineringar som inkommit. Heidi har ett stort kontaktnät utanför förbundet, är kontaktskapande och har därigenom möjlighet att föra ut förbundets budskap. Heidi har även under många år representerat förbundet i internationella sammanhang. Valberedningen bedömer att Heidi har kapacitet att utveckla förbundet såväl inom det fackliga området som avseende professionsfrågor inför framtiden.«