Efter en anmälan från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har nu Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd beslutat att återkalla legitimationen för den läkare som i vintras dömdes till fyra års fängelse för bland annat våldtäkt mot barn, vilket Läkartidningen tidigare skrivit om

HSAN motiverar sitt återkallande med att läkaren har dömts för brott och domen har vunnit laga kraft, att alla brotten har skett i yrkesutövningen eller har en koppling till yrkesutövningen genom att brottsmaterialet funnits på̊ arbetsplatsen samt Brottsoffren har varit läkarens patienter.

Det står enligt HSAN fullständigt klart att den brottslighet som läkaren har dömts för är allvarlig och ägnad att påverka förtroendet för honom i patientsäkerhethetslagens (2010:659; 8 kap. 3 §) mening.