Det beslutade fullmäktigemötet efter att ha bifallit en motion från Upplands allmänna läkarförening.

– Kontorslandskap är en styggelse, sa Torbjörn Karlsson när han presenterade motionen.

Han fick medhåll från de flesta. Många hade egna erfarenheter av eller refererade till forskning om kontorslandskap. Flera vittnade om svagt eller inget inflytande vid planering och nybyggnation av kontorsmiljöer för läkare, till sist blir det ekonomin som väger tyngre, också än till exempel Arbetsmiljöverkets mycket skeptiska inställning till det billiga kontorslandskapet. Kontorslandskapet medför också problem att upprätthålla sekretess och integritet på ett rimligt sätt.

– Det är en viktig arbetsmiljöfråga för våra medlemmar att slippa arbeta i kontorslandskap, slippa sitta på övertid för att få lugn och ro eller att leta efter ett lugnt hörn för känsliga samtal.

Johan Ljunggren, CS, som också sitter med i Läkarförbundets arbetlivsgrupp (ALG), höll med om beskrivningen av kontorslandskap och uppskattade det breda mandat som diskussionen ger förbundet i arbetet för en god arbetsmiljö. Han »avslöjade« också att ALG senare under året kommer att lägga fram en skrift med riktlinjer för arbetsplatsmiljöer för läkare.