Att SFAM:s styrelse i den nya policyn ställt sig bakom att vårdtyngd, mätt via ACG, används som en del i ersättningen till vårdcentralerna har väckt en del debatt. Skälet är att det i vissa landsting framkommit tecken på att systemet missbrukas och att det lett till en inflation av diagnoser.

Men Kenneth Widäng från SFAM:s styrelse menade att det finns en ganska stor enighet om att vårdtyngd måsta vägas in i ett rättvist system, och i dag finns så vitt känt bara ACG.

Och, framhöll han, alla system kan missbrukas.

– Vi har blivit allt mer övertygade om att det behövs en mix för att få ned de negativa delar som finns i alla system.

En kritik mot ACG som framfördes är att systemet inte är transparent, vilket leder till en massa ryktesspridning.

– Det är inte bra med slutna system. Jag hörde för någon dag sedan någon som sa att i år är det extra lönsamt med kombinationen diabetes, depression och astma, sa Lars Bäcklund från SFAM i Stockholm.

Maria Randjelovic, ordförande i SFAM Östergötland, ville att det skulle framgå tydligt i policyn att även om man bara låter ACG ligga till grund för en liten del av ersättningen kan effekten på beteendet bli stor.

– Det finns studier som visar att de flesta människor är beredda att fuska lite grann om förutsättningarna är de rätta. Man ska inte kräva av oss att vi ska vara övermänskliga.

Olof Cronberg, ordförande i SFAM Kronoberg, försvarade policyn och menade att det vore naivt att tro att det går att klara sig utan en vårdtyngdskomponent i ersättningssystemet.

– Vi har sett i Kronoberg hur det går, där vissa vårdcentraler aktivt listat friska patienter.

När det gäller vetenskaplig evidens finns det enligt SFAM:s styrelse bara stöd för att man inte bör använda målrelaterade ersättningar, eftersom det styr snett i en så komplex verksamhet som sjukvård. I övrigt bygger policyn på erfarenheter från de olika landstingen. Några debattörer menade att SFAM, som vetenskaplig förening, borde ha nöjt sig med att betona vad det finns evidens för och varit försiktigt med att tycka.

Men SFAM:s ordförande Karin Träff Nordström menade att professionens åsikt faktiskt efterfrågas.

– Säger vi bara att man inte ska ha målrelaterade ersättningar får vi inget inflytande alls. Men om vi säger att detta kan vi stå för och leva med kan vi i varje fall få lite inflytande.

Läs även:

Ny modell för ersättningen inom primärvården diskuteras av SFAM

Tvärfacklig kamp mot ACG-systemet

SFAM-ordföranden vacklar om ACG