Mot bakgrund av personalbristen inom vården lägger branschorganisationen Bemanningsföretagen i rapporten »Tillsammans för en effektiv vård« fram ett trepunktsprogram för effektivare personalförsörjning och utökat samarbete med SKL och Socialdepartementet.

Bemanningsföretagen vill att:

1. Ett branschråd med deltagare från Socialdepartementet, Sveriges Kommuner och landsting och Bemanningsföretagen upprättas för att diskutera hur bemanningsföretag kan bistå med att lösa vårdens utmaningar.

2. Att landstingen tar fram tydlig statistik över kostnaderna för bemanningstjänster.

3. Att landstingen inkluderar kvalitet, helhetslösningar och långsiktighet i skallkraven för sina upphandlingar av bemanningstjänster.

Läkartidningen kunde nyligen berätta att landstingens mål om att halvera kostnaderna för inhyrd personal på två år har misslyckats. I stället har en ökning skett. Förra året betalade de sammanlagt 2,86 miljarder kronor till bemanningsföretagen, se LT 16–17/2014.