I framtiden ska möjligheterna till IVF-behandling inte bero på var i landet man bor. Sveriges Kommuner och landsting, SKL, har tagit fram ett förslag till nationell rekommendation för assisterad befruktning, rapporterar Dagens Medicin.

Enligt förslaget ska alla erbjudas tre försök med uttag av ägg och återförande av färska embryon. Försök med färska embryon görs bara på kvinnor under 40 år. Partnern får vara högst 55 år. Återinföring av frysta embryon bör erbjudas kvinnor fram till 45 års ålder. För insemination föreslås att sex behandlingar ska erbjudas, även där med åldersgränsen 40 år.

Förslaget ska nu ut på remiss, och enligt Dagens Medicin finns det sannolikt en politisk enighet om förslaget.