Under torsdagen blev det tydligt att det finns en spricka i Läkarförbundets centralstyrelse. Fredagen inleddes därför med extrainsatt programpunkt för att bringa reda i saken, något som tog uppåt en timme av förmiddagen. Bernhard Grewin hade fått i uppdrag av CS att beskriva turerna runt förbundets presidielägenhet. 

Grewin redogjorde för hur förbundets VD och centralstyrelsen agerat i lägenhetsfrågan tillsammans med revisorerna, en advokatfirma och i kommunikation med Skatteverket. Han sa att revisorerna inte hade några synpunkter på handläggningen, men auditoriet kunde ändå ana en viss kritik mot Staffan Henriksson som under hela vägen uttryckt synpunkter på förbundets och VD:s åtgärder.

– Vi stödjer VD i frågan och anser att om CS ger VD i uppdrag att göra något, då är det sedan VD som avgör hur saken ska handläggas, sa Bernhard Grewin.

Han kommenterade också brevet från Heidi Stensmyren och Ove Andersson till Skatteverket där de betonade att de inte haft tillgång till presidielägenheten. Brevet var en av de saker som Marie Wedin kritiserade i sitt tal.

– Vi anser att inlagan från Heidi och Ove förvisso uttrycker deras oro för att kunna beskattas, men mot bakgrund av hur frågan handlades och de regler som gäller gör vi bedömningen att den var onödig och förändrade inte saken.

Bernhard Grewin uttryckte också förvåning inför det anonyma brev som sänts in till Skatteverket. Brevet ska ha innehållit helt internt material men även fotografier på namnskylt vid lägenheten. Senare lade också CS-ledamoten Thomas Brännström till att det brevet var skrivet på Läkarförbundets brevpapper med tydlig logga och organisationsnummer.

– Innehållet i brevet är ett utdrag av valda delar av den kommunikation som en begränsad grupp personer haft tillgång till, i huvudsak CS, sa Thomas Brännström. 

Staffan Henriksson redogjorde sedan kort för sin ståndpunkt som gick ut på att alla styrelseledamöter har personligt ansvar.

Ove Andersson kommenterade kort det ovan nämnda brevet till Skatteverket, som han förnekade att han stod bakom.

– Jag har inte skickat in något till Skatteverket, däremot har mitt namn varit med på den skrivelse som skickades in.

Heidi Stensmyren förklarade skälet till att hon skickade det brevet.

– I den första informationen till Skatteverket såg det ut som om Ove Andersson och jag hade dispositionsrätt till lägenheten, och det ville vi tydliggöra med en protokollsanteckning att vi inte hade. Och jag lämnade det till Skatteverket för jag ville vara tydlig med min deklaration. Men jag har inte lämnat in något om förbundet, inga hemliga uppgifter eller skrivelser.

När ordet gick till fullmäktigeledamöterna var det endast Bo-Göran Widman, Sjukhusläkarna, som grep mikrofonen. Han menade att inga delegater tycker att det är konstigt att ordförande i Läkarförbundet har en övernattningslägenhet i Stockholm och att det är bra att man nu utrett saken skattemässigt så att ordförande inte riskerar en skattesmäll, för då vill ingen bli ordförande. Men Bo-Göran Widman sa också att det måste finnas utrymme för olika åsikter inom centralstyrelsen:

– I CS ska det vara högt i tak, man ska kunna ventilera åsikter. Men utåt ska det vara enad front. Om man inte accepterar CS-beslut som man själv inte håller med om, då ska man ställa sin plats till förfogande!

För detta uttalande fick Bo-Göran Widman applåder, och med det avslutades den extrainsatta punkten.

Läs även:

Heidi Stensmyren förnekar illojalitet

Nytt förslag: Övernattningslägenheten blir kvar

Henriksson nekar till att ha skickat in anonym skrivelse (Uppdaterad)

Marie Wedin ställer inte upp till omval (Uppdaterad)