Heidi Stensmyren säger att hon är förvånad över att Marie Wedin valde att ta upp frågan om presidielägenheten inför fullmäktige.

– Vi har varit överens i CS om att vi skulle hantera det internt i styrelsen.

Den anklagelse om illojalitet som Marie Wedin riktar mot några namngivna CS-ledamöter handlar bland annat om att Heidi Stensmyren och Ove Andersson, förste och andre vice ordförande i förbundet, ska ha skickat en egen skrivelse till Skatteverket angående lägenhetsfrågan, efter att förbundet enligt Marie Wedin redan var överens i ärendet med Skatteverket.

Heidi Stensmyren förnekar att hon skulle ha varit illojal och väljer att framhålla att hon själv inte haft tillgång till lägenheten, vilket hon påpekat för CS. Det är också vad hon har sagt till Skatteverket efter att ha fått en fråga.

Heidi Stensmyren menar samtidigt att det inte är den centrala frågan.

– Det viktiga är sakfrågan, att vi ska hantera ersättningar skattemässigt rätt och att det vi gör ska tåla granskning. Det är också något vi lagt ned stort arbete på i Stockholms läkarförening [där Heidi Stensmyren är ordförande, reds anm].

Ove Andersson vill inte kommentera Marie Wedins kritik.

– Jag hänvisar till CS protokoll. Vi har fattat ett beslut som hela CS står bakom, säger Ove Andersson.

Läs även:

Nytt förslag: Övernattnings-lägenheten blir kvar

Henriksson nekar till att ha skickat in anonym skrivelse (Uppdaterad)

Marie Wedin ställer inte upp till omval som ordförande (Uppdaterad)