Heidi Stens­myren, förste vice ordförande i Läkarförbundet.

Foto: Liza Simonsson

Själv kände Heidi Stensmyren till begreppet NPM, New public management, långt innan Maciej Zaremba skrev om det i Dagens Nyheter. Men det är nu som tiden är mogen för att kunna diskutera frågan på ett bra sätt, säger hon:

– Nu har vi konkreta exempel, och vi har kunnat se effekten av mängden av styrsystem. Det är inte det enskilda styrsystemet som är problemet, utan mängden parametrar som ska följas upp och det okritiska införandet av systemen.

– Det finns en övertro på att man genom kontroll kan skapa bra verksamheter. Man måste ha styrsystem, men det ska vara i kombination med det professionella yrkesansvaret.

När Läkaruppropet började spridas i juni förra året var Heidi Stensmyren en av de första som skrev på. Uppropet kom i rätt tid, säger hon:

– I dag känner många läkare att de inte kan använda sin kompetens optimalt. De gör en rad arbetsuppgifter som de är överkvalificerade för. Att så många har skrivit på är ett tecken på frustration över detta.

– Det stämmer att det inte finns några färdiga lösningar i uppropet, men det var inte heller syftet. Tanken med Läkaruppropet var att uttrycka en åsikt.

Det senaste året har Heidi Stensmyren deltagit i många seminarier och diskussionsgrupper om NPM och styrning av sjukvården. Hon tycker att Läkarförbundet ska stödja sådana initiativ:

– Vi måste ta vara på initiativ inom läkarkåren. Eftersom vi organiserar så många läkare har vi en unik ställning. När vår yrkeskår uttrycker sig så starkt måste vi kunna plocka upp det och driva frågorna.