Nya centralstyrelsen. Bakre raden: Thomas Brännström, Johan Ljungberg, Thomas Lindén, Ove Andersson, Anders Dahlqvist. Mittenraden: Elin Ericsson, Eva Engström, Sofia Rydgren Stale, Staffan Henriksson. Främre raden: Emma Spak, Emma Furberg (adjungerad, MSF) Karin Båtelson, Marina Tuutma, Heidi Stensmyren.
Foto: Dan Hansson

– Tack så jättejättemycket, det ska bli grymt roligt och spännande, sa Heidi Stensmyren när hon tackade för förtroendet.

Heidi Stensmyren, som var valberedningens förslag, blev också enda kandidat till ordförandeposten efter att Marie Wedin oväntat meddelat på torsdagen att hon inte längre ställde upp till omval på grund av illojalitet i centralstyrelsen, ett ämne som kom att uppta även fredagsmorgonen i plenisalen. 

Valberedningens ordförande Bengt von Zur-Mühlen sa inledningsvis att valberedningen, som hade arbetat en längre tid, har bilden att förbundet står stadigt och åtnjuter förtroende hos politiker och beslutsfattare och att CS på det stora hela har fungerat »good enough« men sviktat i vissa avseenden. 

– Det som framkom tidigare på mötet och i morse har inte ändrat vårt förslag, och med en referens till kungen: Vi vänder helt enkelt blad, sa han.

Trots att utgången var given tog flera ledamöter, som tillsammans representerade Distriktsläkarföreningen, Sylf och fem lokalföreningar, till orda till förmån för Heidi Stensmyren. Anders Nilsson, DLF, beskrev henne bland annat med ord som »kan verka med kraft utåt och inåt, har stort kontaktnät, unik massmedial förmåga, kan lyssna, söker inte konflikter men kan ta dem när de kommer, en doer«.

Till förste vice ordförande efter Heidi Stensmyren fyllnadsvaldes Karin Båtelson, överläkare i klinisk neurofysiologi, som suttit i CS sedan 2010 och som föreslagits bland annat för sina IT- och kommunikationskunskaper.

Som andre vice ordförande omvaldes Ove Andersson.

Till ledamöter i centralstyrelsen valdes efter omröstning: Emma Spak (omval, 122 röster), Anders Dahlqvist (nyval, 83 röster), Thomas Lindén (nyval, 100 röster), Sofia Rydgren Stale (nyval, 93 röster) och Marina Tuutma (nyval, 97 röster). 

Föreslagna var även Caroline Asplund (45 röster), Andreas Ranhem (56 röster) och Carl-Johan Sundberg (64 röster).

Som nyvald ordförande blev det Heidi Stensmyrens uppgift att tacka av de avgående förtroendevalda, inklusive Marie Wedin, som dock i motsats till övriga avstod från att svara med några slutord. Hon gick i stället direkt och satte sig men åtföljdes av en extra lång applåd. 

Lämnade CS gjorde också Anna Rask Andersen, Thomas Flodin och Rune Kaalhus.