Staffan Henriksson är en av dem som Marie Wedin utpekade som illojala i sitt inledningsanförande vid fullmäktigemötet på torsdagen då hon förklarade att hon inte ställer upp för omval.

Vid sidan av förbundets korrespondens med Skatteverket, i frågan om huruvida förbundets lägenhet skulle förmånsbeskattas eller ej, hade en anonym skrivelse skickats in, som enligt Marie Wedin innehöll Staffan Henrikssons åsikter samt fotografier från fastigheten på Artillerigatan och utdrag ur den interna konfidentiella utredning som förbundet låtit ett advokatkontor göra. Han utpekades alltså av Marie Wedin indirekt som avsändare.

Var det du som skickade in den anonyma skrivelsen?

– Nej.

Skrev du den?

– Nej.

Hade du på annat sätt något med den att göra?

– Nej. Men det finns andra som är lika irriterade som jag, säger Staffan Henriksson.

Han säger att han var helt oförberedd både på att han skulle omnämnas i anförandet och på att Marie Wedin skulle meddela att hon inte skulle ställa upp för omval.

– Jag hade ingen aning. Det var en total överraskning. Vi har ofta haft olika åsikter. Jag har många gånger reserverat mig mot olika beslut. Det är bara att konstatera att vi inte är riktigt kontanta.

Han säger att det var han som tog upp lägenhetsfrågan i CS.

– Det var jag som började ställa frågor i CS när det blev känt i februari 2013 att Reumatikerförbundets ordförande hade bott i en lägenhet som bekostats av förbundet utan att skatta för förmånen. Jag som enskild ledamot är personligen ansvarig för att förbundet sköter sina skatter.

Han ställde frågor i CS men tyckte sig få motsägelsefulla svar.

– Mitt förslag var att ställa en fråga till Skatteverkets rättsavdelning, vilket kansliet vägrade. Man ville utreda internt först.

Marie Wedin:
– Absolut. Vi diskuterade i CS och våra jurister avrådde från direktkontakt. De ville kommunicera i skrivelser.

Man tog inte riktigt frågan på allvar, anser Staffan Henriksson.

 – Man har verkligen tagit frågan på allvar, och det finns inget att kritisera kansliet för, säger Marie Wedin.

I förra årets årsredovisning för förbundet ville Staffan Henriksson reservera sig vad gällde redovisningen av förbundets arbetsgivaravgifter. Enligt Henriksson borde sådana avgifter även ha betalts in för förmånsvärdet för lägenheten. Men hans reservation kom inte med i fullmäktigehandlingarna då. Den togs bort på formella grunder, den hade inkommit för sent, berättar han.

Staffan Henriksson säger att han fick veta att förbundet skulle gå in med ett »öppet yrkande« till Skatteverket.

– Men jag var inte nöjd med det, jag tyckte man skulle ha en direktkontakt med Skatteverket. I stället kontaktade man en advokatbyrå för att kommunicera med Skatteverket.

Advokatbyråns arbete kostade 190 000 kronor. Han tyckte det var missbruk med medlemmarnas pengar när man kunde kommunicera gratis med Skatteverket.

– Det får stå för honom. Det var det ingen annan som tyckte, säger Marie Wedin.

Staffan Henriksson säger han tycker att det hela är en »tråkig situation« och att det pågår en maktkamp inom CS.

– Det finns en inneboende konflikt om det är de förtroendevalda eller kansliet som bestämmer. Jag har en känsla av att det är de högsta cheferna på kansliet som har makten. Och Marie Wedin har ofta ställt sig bakom kansliet, säger han.

– Det är fullständigt befängt. Det får han tycka, men jag vill bestämt avvisa att det pågår någon sådan maktkamp mellan förtroendevalda och kansliet, säger Marie Wedin.

Som exempel på frågor där han stött på motstånd från kansliet tar han upp arbetet i en arbetsgrupp som skulle ta fram arbetsinstruktioner för CS och vd.

I frågor där medlemmar velat trycka på, till exempel Läkaruppropet, har Marie Wedin varit mer återhållen, mer fackligt konservativ. Han menar att hon inte kunnat hålla samman förbundet när det gäller yngreläkarna, privatläkarna och företagsläkarna.

Och när det gäller privatläkarfrågor säger han att Marie Wedin inte förstått dessa, till exempel när det gällde servicebolaget för egenföretagare »kördes privatläkarna över« och »förbjöds« att ha ett servicebolag.

– Alla exempel han ger är beslut av CS. Det är inte jag som tagit besluten, säger Marie Wedin.

Staffan Henrikssons mandatperiod löper inte ut förrän om ett år, men nu överväger han att hoppa av.

– Jag måste prata med valberedningen. Det är rätt så allvarligt om Maries uppfattning är generell. Jag vet att jag har stöd av vissa ledamöter i CS men jag vill inte säga vilka. Jag måste ta ett samtal med valberedningen om det är lämpligt att jag sitter kvar.

När detta skrivs (torsdag kväll) skickar Staffan Henriksson i ett mejl till Läkartidningen den reservation som enligt honom inte fick bifogas årsredovisningen vid förra årets fullmäktige. Där framgår också att han själv haft kontakt med Skatteverket. Reservationen lyder:

Reservation att bifogas till årsredovisningen för Sveriges läkarförbund 2012

Skattepliktig förmån för den så kallade ordförandelägenheten i den av förbundet ägda fastigheten på Artillerigatan 24 på Östermalm har inte redovisats till Skatteverket. Kontrolluppgift har heller inte skickats till Skatteverket eller den som disponerat lägenheten. Sveriges läkarförbund har av anlitad advokatbyrå fått beskedet att upplåtandet av lägenheten med oinskränkt dispositionsrätt sannolikt är en skattepliktig förmån. Samma besked har jag också fått av Skatteverkets rättsavdelning 2013-04-04. Eftersom förbundet trots detta inte rättat sina skattedeklarationer och skickat nya kontrolluppgifter så anser jag att det är mycket tveksamt om bokslutet är korrekt och att förbundet följt gällande lagstiftning.

Stockholm 2013-04-24

Staffan Henriksson
Styrelseledamot CS