I dag betalar de offentliga sjukhusen en extrakostnad på 4,5 miljarder kronor om året för en vagabonderande läkarkår på runt 6 000 personer.

Siffrorna bygger på uppskattningar. Det råder stort hemlighetsmakeri kring fenomenet, enligt den socialistiske parlamentarikern och neurologen Olivier Véran, som nyligen presenterade en rapport om ämnet.

Den främsta anledningen är en läkarbrist inom områden som akutmedicin, röntgen, gynekologi-obstetrik och pediatrik. Men en bidragande orsak är också att lönerna för de fast anställda sjukhusläkarna begränsas av ett regelsystem.

En del läkare säger därför upp sig för att jobba på korttidskontrakt, eller via uthyrningsfirmor. Enligt rapportören förekommer det också fusk med fastanställda som tjänar extra genom att göra överbetalda inhopp, vilket är förbjudet.

I genomsnitt tjänar en inhyrd läkare 11 800 kronor för en jour eller 5 900 kronor om dagen före inkomstskatt. Det kan jämföras med en dagsinkomst på 2 400 kronor för den fastanställda personalen.

Hos sjukhusläkarnas fack INPH (1er Intersyndicat de Praticiens Hospitaliers) säger man att ett tak för de inhyrda läkarna är bra.

– Men det räcker inte. Man måste framför allt göra jobben på sjukhusen mer attraktiva, framför allt genom att förbättra karriärmöjligheterna och arbetsförhållandena, säger ordföranden i INPH, Rachel Bocher.