Lars Nevander, Sjukhusläkarna. Foto: Dan Hansson

Till fullmäktige 2013 motionerade Sylf om att Läkarförbundet skulle ta initiativ till att starta en tankesmedja för att ta större plats i debatten om sjukvårdens styrsystem. CS gick emot, och resultatet blev en kompromiss om att Läkarförbudet ska arbeta »tvärprofessionellt, framåtsträvande och visionärt« och vara en »proaktiv aktör i debatten«.

Ett år senare tyckte sig Sylf inte se mycket resultat av detta, och motionerade om att Läkarförbundet ska verka för »ett fördjupat tvärprofessionellt samarbete med relevanta organisationer«, bland annat kring utveckling av sjukvårdens styrsystem.

Lars Nevander från Sjukhusläkarna var kritisk:

– Organiserat samarbete med organisationer som Vårdförbundet och Vision är dåligt. Det blir för mycket kompromisser.

Men Maja Weinryb från Sylf försvarade tvärprofessionellt samarbete:

– Vi yngre läkare är vana att jobba i team.

Motionen fick stöd av utskottet, men fullmäktige gick i stället på CS linje att anse motionen besvarad.