Nästan innan Nationell patientöversikt, NPÖ, börjat användas överges nu systemet till förmån för en portal.

– Där ska doktorn kunna gå in och titta på patienternas journaler oavsett vilket landsting de kommer ifrån. Det viktiga är att det blir journalen i realtid och den aktuella läkemedelslistan.

Det säger Johan Assarsson, tf vd för Inera AB som samägs av medlemmarna i Sveriges Kommuner och landsting, SKL. Ineras uppdrag är att att koordinera och utveckla medlemmarnas gemensamma e-hälsoarbete.

– Vi inordnar hela arbetet med NPÖ inom ramen för tänket med journal på nätet. I en sådan portal blir det ingen fördröjning i patientinformation.

Johan Assarsson håller med om det var just så som NPÖ var tänkt att fungera.

– Men många läkare litar inte på att informationen är uppdaterad och komplett, säger Johan Assarsson och fortsätter:

– Det är precis den kritiken som är bakgrunden till att vi har de här funderingarna, vi måste leverera vårdsystem som är efterfrågade och fungerar på ett användarvänligt sätt. Det innebär alltså att Inera inte gör någon ny upphandling av NPÖ.

Men Johan Assarsson vill inte gå med på att NPÖ därmed skulle gå i graven.

– Det handlar inte om att lägga ner, utan att anpassa och göra mer användarvänligt. Vi drar inte ur pluggen utan integrerar NPÖ-tänket i ett lite vidare sammanhang där vi lyfter in NOD [Nationell ordinationsdatabas], Pascal och NPÖ och försöker hitta en användarvänlig lösning för att få bättre och mer uppdaterad information.

Alla landsting levde i fjol upp till kravet på att minst 25 procent av vårdenheterna i landstinget ska vara anslutna till NPÖ. Det var ett av grundkraven för att kunna komma ifråga för den prestationsbaserade ersättningen i patientsäkerhetsöverenskommelsen. I år är motsvarande krav minst 50 procent för att ha chans att vara med och dela på den drygt halva miljard kronor som ligger i potten för årets patientsäkerhetsöverenskommelse. Johan Assarsson säger att landstingen ska fortsätta på det spåret. Att NPÖ ska förändras eller försvinna förändrar ingenting.

– Successivt och beroende på vilka slutsatser landstingen kommer till i den här processen ska vi köra för fullt enligt planen. Just nu är NPÖ det bästa vi har och det är bättre än att inte ha någonting.