I Psykiatrins hus, som invigdes förra året, arbetar läkare, annan sjukvårdpersonal och administratörer sida vid sida i stora kontorslandskap.

Nu vill huvudskyddsombudet Anna Rask-Andersen att det utreds om det verkligen är förenligt med tystnadsplikten att hantera känsliga och sekretessbelagda journaluppgifter om psykisk sjukdom i en sådan miljö. Enligt henne finns det stor risk att personer som inte deltar i vården av patienten eller som inte av andra skäl behöver uppgifterna för sitt arbete kan ta del av uppgifterna.

Det är exempelvis lätt att höra vad som sägs vid diktering, i telefonsamtal eller i samtal mellan vårdpersonal. Man ser också vad som står på kollegornas skärmar eftersom borden är mycket tätt placerade. Lokalerna är dessutom genomgångsrum vilket gör att många obehöriga passerar.

Frågan ställdes först till Datainspektionen, som efter att ha begrundat saken en tid skickade ärendet vidare till Socialstyrelsen, som i sin tur bollade det vidare till IVO.

IVO överväger nu att inleda en tillsyn och vill att vårdgivaren svarar på om det finns möjlighet för annan personal att höra vad som sägs vid diktering och telefonsamtal. Man har också har begärt att få ta del av vårdgivarens riskanalys och egenkontroll gällande risken för brott mot tystnadsplikten.