Karolinska institutet, KI, får 522 miljoner kronor av Vetenskapsrådet till rekrytering av internationella toppforskare. Pengarna ska användas för att bygga upp fyra forskningsmiljöer och delas ut under en tioårsperiod. De fyra forskarna som rekryteras är:

  • Patrick Sullivan, professor i psykiatrisk genetik, i dag verksam vid University of North Carolina i Chapel Hill, USA. Han har bland annat, tillsammans med forskare från Karolinska institutet, visat att schizofreni och bipolär sjukdom har delvis samma genetiska orsaker.
  • Cynthia Bulik, som 2003 blev USA:s första professor inom området ätstörningar. Hon har i sin forskning kommit fram till att genetiska faktorer har större betydelse för ätstörningar än vad man tidigare känt till.
  • Sir David Lane, professor och cancerforskare, verksam i Storbritannien och Singapore, som upptäckt tumörsuppressorgenen p53.
  • Sten Eirik W. Jacobsen, professor och hematologi- och stamcellsforskare, i dag vid universitetet i Oxford samt gästprofessor vid KI sedan 2010.

»Rena drömrekryteringar«, kommenterar Karolinska institutets rektor Anders Hamsten, i ett pressmeddelande.