Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården »en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen« och »den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården«. Detta konstaterar de sju läkare som för Läkaresällskapets projekt »En värdefull vård« har skrivit under debattartikeln, som publiceras i Svenska Dagbladet.

Läkarna menar dock att vården inte lever upp till lagstiftarens intentioner och skriver: »Exempelvis finns det stora skillnader gällande cancersjukvården mellan olika landsting. Det är inte heller så att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård alltid ges företräde till vården. Vårdgarantin och fokuseringen på tillgänglighet har lett till att patienter med kroniska och komplicerade sjukdomar blir undanträngda till förmån för patienter som inte har samma vårdbehov.

Till detta kommer ekonomiseringen av sjukvården. Sjukvården har i stället för att vara ett solidariskt och etiskt projekt med utgångspunkt i patientens behov alltmer blivit ett ekonomistiskt projekt.«

Läkarna menar att vården måste utformas så att just läkare kan ta hand om patienterna på ett »kunnigt, etiskt och empatiskt sätt«. De summerar sin artikel med: »Det är hög tid att agera. Vi är redo för förändring av svensk hälso- och sjukvård. Är våra politiker det?«