En planerad och delvis redan inledd ombyggnad av sjukhusen i Södermanland har stoppats, rapporterar Sörmlands Nyheter. En anledning ska vara protester från Sörmlands läkarförening mot att man inte fått delta i processen samt att läkarna efter ombyggnaden ska sitta i kontorslandskap.

Kritiken från läkarföreningen handlar främst om patientsekretessen. Man anser att det blir svårt att sköta samtal med patienter och anhöriga när det finns andra i rummet.

Enligt Sörmlands Nyheter pågår nu diskussioner mellan facket och landstinget.

Även i Uppsala har läkarföreningen protesterat mot kontorslandskap, vilket lett till att Inspektionen för vård och omsorg ställt frågor till landstinget om hur man värnar patientintegriteten.