Under senare år har det skett en markant ökning av antalet samtal från sjukvården till Giftinformationscentralen om möjlig förgiftning orsakad av paracetamol.

Paracetamol har en omfattande användning som smärtstillande och febernedsättande läkemedel. Vid normal användning är paracetamol ett säkert läkemedel, men överanvändning kan leda till livshotande leverskada.

Nu har Läkemedelsverket startat en studie för att få grepp om hur många förgiftningsfallen är, och om det skett någon förändring över tid. Det enda sättet att ställa diagnosen är genom bestämning av koncentrationen av paracetamol i blod.

Därför begär verket nu in information från landets samtliga sjukhuslaboratorier om provsvar med förhöjd halt av paracetamol. Denna information ska sedan kopplas till Socialstyrelsens hälsodataregister (Läkemedelsregistret, Patientregistret och Dödsorsaksregistret).

Målet är att få tillförlitlig information om förekomsten av denna allvarliga förgiftningstyp och förändring över tid, skriver Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.