Vid långvarig nacksmärta kan lågeffektlaser ge smärtlindring i två till sex månader efter avslutad behandling. Det är den viktigaste slutsatsen i den nya rapporten, som ingår i serien SBU Alert. Det vetenskapliga underlaget för detta är dock begränsat.

När det gäller effekter efter längre tid än sex månader saknas i dag tillräckligt vetenskapligt underlag, och samma sak gäller för effekt vid akut nacksmärta.

Metoden med lågeffektlaser mot nacksmärta används både inom och utanför sjukvården. Behandlingen är smärtfri och inga svåra biverkningar har rapporterats. Den är enkel att utföra, tar kort tid och kostnaden är låg per behandling.

Inom sjukvården kostar en omgång på tio behandlingar mellan 2 200 och 4 600 kronor, beroende på om den utförs av sjukgymnast eller läkare. SBU befarar att det finns risk för ojämlik tillgång till behandlingen, eftersom den ofta ges av aktörer utanför den offentligt finansierade sjukvården.