Foto: Dan Hansson

Efter att ha tagit upp en lång rad exempel på vad Läkarförbundet lyckats med under de senaste åren sa Marie Wedin att det är hennes plikt att också meddela att allt inte är frid och fröjd. Förbundets centralstyrelse fungerar dåligt.

Hennes strävan när hon tillträdde som ordförande var att i CS föra en »bra politik i god stämning«, men så har det inte blivit, och det har märkts särskilt tydligt det senaste året, sa hon.

Rent konkret har det tagit sig uttryck i hur medlemmar i centralstyrelsen förhållit sig till en skattefråga som rör förmånsbeskattning av Läkarförbundets lägenhet som kunnat användas av presidiet, men som i praktiken har använts av Marie Wedin.

Förbundets yttrande i frågan godtogs av Skatteverket i december 2013, sa Marie Wedin. Hon trodde då att saken var ur världen.

– Men samma eftermiddag skickar Heidi Stensmyren på eget bevåg och utan att rådfråga kansliet en skrivelse till Skatteverket undertecknad av Ove Andersson och henne själv.

Dessutom hade en anonym skrivelse skickats, med, enligt Wedin, samma sakinnehåll som CS-ledamoten Staffan Henriksson framfört i CS och med utdrag ur ett internt konfidentiellt CS-dokument i frågan.

– Det har destruerat tilliten i CS. Jag kan inte lita på att CS arbetar för förbundets bästa. Då kan jag inte leda förbundet och ställer inte upp till omval. Jag kan inte längre ta ansvar för det som händer i förbundet.

Marie Wedins beslut att inte ställa upp som ordförande innebär att det endast finns en kandidat till ordförandeposten, Heidi Stensmyren. Valet avgörs i morgon eftermiddag.

Skattefrågan vad gäller lägenheten avgjordes av Skatteverket den 8 maj. Beslutet innebär att Marie Wedin retroaktivt ska förmånsbeskattas för år 2012 och 2013. Eftersom avdrag kan göras för dubbel bosättning innebär beslutet inga skattemässiga konsekvenser för hennes del, enligt förbundskansliet. Däremot ska förbundet betala extra arbetsgivareavgifter om totalt närmare 35 000 kronor.

Det framgår av Skatteverkets beslut att den anonyma skrivelsens innehåll, bland annat uppgifter om vem som faktiskt har använt lägenheten under årens lopp, har bidragit till Skatteverkets beslut.

Förbundets ersättningskommitté har till fullmäktigemötet föreslagit att presidiet vid behov av övernattning i fortsättningen i stället ska bo på hotell samt att lägenheten, som ligger på Artillerigatan i Stockholm, hyrs ut. Även denna fråga avgörs av fullmäktige imorgon fredag.

I samband med frågan om revisionsberättelse och ansvarsfrihet för styrelsen, sa förtroendevalde revisorn Bernhard Grewin, som redan för ett år sedan påpekade att lägenhetens status borde klaras ut, så här: 

– Jag vill understryka att vi revisorer som varit kontinuerligt informerade om VD:s handläggning och dialog med Skatteverket delar Marie Wedins uppfattning om att detta skötts på ett korrekt och bra sätt.

När Marie Wedin fick frågan från valberedningen i december om att ställa upp till omval sa hon ja, men när förbundet i februari fick skrivelsen från Skatteverket om att ledamöter i CS skickat in egna underlag ändrade sig läget, och sedan dess har det blivit alltmer tydligt att man inte kan lita på styrelsen, säger hon på torsdagskvällen för Läkartidningen.

– Och då kan man inte heller leda styrelsen.

Har du fått kommentarer på ditt anförande?

– Jag har fått många positiva kommentarer, men också tystnad, för det tar ett tag att förhålla sig till det här. Jag har funderat på det här några dagar, men jag kom fram till att jag var tvungen att berätta det här.

Har du funderat över att det nu bara finns en kandidat att välja?

– Jag har inte funderat så mycket på det, för det här är ett beslut av mig att inte fortsätta. Saker och ting ordnar sig säkert på ett eller annat sätt. Läkarförbundet har säkert kraft att komma ut det här, och jag berättar för jag vill att det ska leda till förbättring.

Läs även:

Heidi Stensmyren förnekar illojalitet

Nytt förslag: Övernattningslägenheten blir kvar

Henriksson nekar till att ha skickat in anonym skrivelse (Uppdaterad)