Företaget Inera, som samägs av medlemmarna i Sveriges Kommuner och landsting (SKL), var en av de springande punkterna i diskussionen som följde motionen. Från början nämndes namnet i yrkandet, men många påpekade att vilket företag som står för utvecklandet av IT-system varierar, dessutom finns företag inom andra områden, apoteken till exempel, som också påverkar läkarna.

– Inera är en sammanslagning av Inera och Cehis, som jag önskar att jag aldrig hade behövt lära mig namnen på, där utvecklas många av de djävulens idéer som vi ser spår av ute i verksamheterna. Saker som påverkar oss dagligen, inte bara en gång utan väldigt många gånger dagligen, sa Torbjörn Karlsson, Upplands allmänna läkarförening, när han presenterade motionen i utskottet.

I motionen påpekas att det saknas fackligt inflytande i Inera och arbetsmiljöansvar saknas. Det vilar enligt motionären nu i stället på de enskilda landstingen. Där finns inte heller någon möjlighet för arbetstagarna att få delaktighet och inflytande över utformningen av systemen, eftersom de är så gott som färdiga produkter när de kommit så långt. CS påpekade i sitt svar på motionen att Läkarförbundet redan har representation i flera olika nationella e-hälsa-projekt som pågår och menade därmed att motionen skulle anses besvarad. Men Upplands allmänna läkarförening lät sig inte nöja med det:

– Denna läkarskyende organisation, där vi borde ha ett starkt fackligt läkarinflytande, är befolkad av IT-entusiaster som har väldigt liten anknytning till vården. Det står i CS svar att man för samtal med Inera. Jag kan lika gärna ställa mig och prata med den här väggen som att föra samtal med Inera. Det behövs något annat. En megafon eller fackligt inflytande enligt lag för att vi ska kunna påverka införandet av nya system.

– Jo, jag kan vara enig med dig att de ibland beter sig som träskallar, men det finns ingen annan att prata med, sa Rune Kaalhus, CS, som annars var något mildare i sitt omdöme av Inera. Han menade att landstingen lägger på tok för lite resurser på det gemensamma IT-projektet, till exempel att utveckla en efterträdare till Pascal.

– Det är inte lätt för Inera att jobba under de förutsättningarna. För att få ihop det så kallas olika experter in, förskrivare av alla arter, och ingen av dessa får betalt. För att få något att fungera under de förutsättningarna hoppas man att någon annan huvudman någon annanstans ska vara villig till att betala för alla dessa insatser. Men det är ett svårt pussel även för den som kan trolla med fötterna.

Men CS hade förståelse för innehållet i motionen och jämkade sig till slut efter att bland annat företagsnamnet Inera tagits bort ur yrkandet som då också fick bifall från hela fullmäktigemötet.