Sjukhusläkarna pekade i sin motion på data som visar stora skillnader mellan olika delar av landet, både när det gäller cancervård och tillgången till senaste generationens läkemedel. För att komma till rätta med detta förespråkade de en statlig finansiering och styrning av sjukvården, och även att Socialstyrelsen får en förstärkt roll. Kanske som i Danmark, där Sundhedsstyrelsen när det gäller bland annat cancersjukdomar fattar beslut om vilka sjukhus som har rätt att behandla vilka diagnoser.

CS var positivt till att verka mer kraftfullt för statlig styrning, men ville inte låsa sig vid att peka ut just Socialstyrelsen. Det blev också fullmäktiges beslut.