Kring 289 000 kvinnor dog 2013 till följd av komplikationer vid graviditet och förlossning, rapporterar Världshälsoorganisationen, WHO, på sin hemsida. Siffran kan jämföras med att 523 000 dog av samma orsaker 1990.

WHO konstaterar också att en ny studie visar att mer än ett av fyra av dödsfall inom detta område orsakas av bakomliggande sjuklighet, som diabetes, HIV, malaria och fetma. Det är en lika stor andel som dör på grund av allvarlig blödning.

Läs mer om WHO:s rapportering här: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/maternal-mortality/en/