»Ingen politiker och tjänsteman har kunnat redogöra för varför vi har den bristsituation och fördelning av läkarkompetens som vi nu har. SKL har inte arbetat med frågorna och har inte heller noterat eller kommenterat Socialstyrelsens framtidsprognoser.« Det skrev Distriktsläkarföreningen i sin motion, där man krävde att Läkarförbundet ska prioritera frågan om den framtida läkarförsörjningen.

I andra länder, som England och Holland, görs ett omfattande analysarbete, som underlag för planeringen av läkarutbildningen och fördelningen mellan specialiteter i framtiden. Detta behövs även i Sverige, enligt Distriktsläkarföreningen.

Både CS och fullmäktige gav sitt fulla stöd till motionen. Det innebär att Läkarförbundet ska prioritera denna fråga de närmaste åren, och ta fram ett förslag och en projektplan för en nationell analys av läkarbehovet i den framtida sjukvården i Sverige. Förslaget ska användas i kontakterna med beslutsfattare.