År 2010 avskaffades kravet på att utse en patientansvarig läkare, PAL, och ersattes med en ny bestämmelse om fast vårdkontakt – som inte ens behöver tillhöra sjukvårdspersonalen.

– Det är de svaga patienterna som far illa, sade Björn Cars från Stockholms läkarförening, som hade motionerat om att PAL skulle återinföras.

CS höll med i sak, men hade problem med begreppet PAL.

Lösningen blev en ny formulering som både CS och fullmäktige kunde ställa sig bakom: Läkarförbundet ska verka för en reglering, där det i samband med vård alltid finns en namngiven läkare med ansvar för patienten.