De två ordförandekandidaterna, Karin Träff Nordström och Jonas Sjögreen, sågs tala hjärtligt med varandra både före och efter omröstningen, och striden handlade i grunden varken om person eller sakfrågor. Omröstningen handlade om principfrågan om en ordförande för SFAM samtidigt kan ha en hög chefsposition i vården.

Karin Träff Nordström är divisionschef för primärvården i Malmö och Lund och enligt utmanaren Jonas Sjöögren innebär det en potentiell lojalitetskonflikt om en överordnad chef fattar beslut som inte har stöd i den vetenskap som skall vara SFAM:s ledstjärna. Kritik har riktats mot henne för att hon inte tillräckligt skarpt ska ha tagit avstånd från New public management samt ACG-baserad ersättning i vårdvalet.

Men när Karin Träff Nordström pläderade för sin kandidatur förnekade hon att det skulle finnas en lojalitetskonflikt.

– Jag har fått frågan om hur det känns att sitta på två stolar. Jag brukar svara att jag inte sitter på två stolar, jag står på två ben. Ett som ordförande i SFAM, ett som ledare för en av Sveriges största primärvårdsorganisationer som ger mig mycket stora möjligheter att implementera det som står i SFAM:s verksamhetsplan.

När det var Jonas Sjögreens tur sa han bland annat att han ville arbeta för att föra in värden som ligger utanför den »rådande marknadskulturen« i vården.

Efter den slutna omröstningen stod alltså Karin Träff Nordström som knapp vinnare. Uppgiften nu blir för henne att visa för alla de ledamöter som hellre hade sett en annan ordförande att det inte finns någon tveksamhet i hennes lojalitet med SFAM.