Märit Halmin är glad över gensvaret från läkarkåren.

Foto: Göran Segeholm

Initiativet till Läkaruppropet kom från två unga läkare: Märit Halmin, som är ST-läkare i anestesi vid Danderyds sjukhus, och gynekologen Lollo Makdessi, som i dag arbetar i Norrköping. En dag i juni förra året skrev de ett kortfattat upprop och började skicka runt det till kollegor och kontakter via mejl och Facebook.

Gensvaret trotsade all förväntan. Med sina tiotusen underskrifter har Läkaruppropet blivit en referenspunkt i debatten, och Märit Halmin och Lollo Makdessi är flitiga gäster på seminarier och tankesmedjor där den svenska sjukvårdens framtid diskuteras.

Impulsen till att skriva uppropet fick de när de läste DN-journalisten Maciej Zarembas artikelserie om sjukvården, som publicerades förra våren. Där skrev han bland annat om NPM, New public management, ett begrepp som ingen av dem hade hört talas om tidigare. Det var som om polletten föll ner, säger Märit Halmin:

– Jag och mina kollegor hade gått omkring och känt oss frustrerade över olika problem i vår vardag och i sjukvårdssystemet. Vi såg dem som enskilda och isolerade.

– I artiklarna satte Zaremba problemen i ett sammanhang. För mig blev det väldigt hoppfullt. Om det är ett sammanhängande system, så går det att förändra.

Läkaruppropet har kritiserats för att det bara pekar på problem i dagens sjukvård och inte kommer med alternativ. Märit Halmin tycker att den kritiken är missriktad:

– Vi ville bara få igång en diskussion. Vi hade inte lösningen, utan ville att läkarna skulle uttala sig. Nu känns det viktigt att läkarkåren blir mer offensiv, tar initiativet och lägger förslag till kommande beslut. Där hoppas jag att de etablerade organisationerna, som Läkarförbundet och Läkaresällskapet, vill vara drivande.

I mars i år tog Läkaresällskapet ett sådant initiativ med projektet »En värdefull vård«, där man diskuterar hur man vill att sjukvården ska se ut i framtiden. Både Märit Halmin och Lollo Makdessi sitter med i arbetsgruppen, och Märit Halmin beskriver arbetet hittills som mycket lovande:

– Jag känner mig extremt optimistisk. Det är ett väldigt driv och stark vilja. Jag är glad att en etablerad organisation har tagit stafettpinnen.

Läkarförbundets ordförande Marie Wedin har intagit en svalare hållning, och bland annat avvisat ett förslag om att bilda en gemensam tankesmedja. Märit Halmin tycker det är tråkigt, men hoppas att alla läkarorganisationer ändå kommer att kunna samarbeta om framtidsfrågorna.

Hon är också övertygad om att styrningen av sjukvården kommer att bli en stor fråga inför valet i höst. Inte för att de stora politiska partierna vill det – både Socialdemokraterna och de borgerliga partierna var djupt inblandade i införandet av NPM – utan för att det finns en stark allmän opinion som vill det.

Men det gäller att inte blanda ihop detta med frågan om vinster och privatiseringar, understryker hon:

– Vinster i vården är en annan fråga. Oavsett vad man tycker om det kan man kritisera NPM.