Förra året utfärdade Socialstyrelsen 618 specialistbevis i allmänmedicin. Det är närmare 200 fler än 2012, som redan det var ett rekordår (LT nr 12–13/2014). Sammantaget har det skett en fördubbling av antalet nya allmänläkare på bara ett par år.

Ökningen 2013 skedde både bland specialister med svensk och utländsk ST. Men det är i den senare gruppen som man kan börja tala om en boom. Mellan 2009–2011 bestod den gruppen av 60–80 personer. 2013 var de hela 257.

 Enligt Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och landsting, försöker många landsting rusta sig för den puckel av pensionsavgångar som väntar de kommande åren.

– Många landsting har jobbat aktivt med att få hit läkare från utlandet.

Något som kan ha gjort det lättare att rekrytera från andra EU/EES-länder är att reglerna ändrats så att även allmänläkare med kortare ST än fem år får sina specialistbevis automatiskt erkända i Sverige.

– Före 1 juli 2012 gjorde Socialstyrelsen en individuell prövning som ledde till att man fick ofta komplettera med delar av svensk ST. Alternativt kunde man få kompetensbevis som Europaläkare, som inte var särskilt gångbart på arbetsmarknaden, säger Joel Hellstrand, internationell samordnare på Läkarförbundet.

Enligt en kartläggning som Läkarförbundet gjort saknas det i dag 1 400 allmänläkare i Sverige. Ove Andersson, ordförande för Distriktsläkarföreningen, tycker att det är positivt att antalet nya specialister går upp. Samtidigt framhåller han att vårdgivarna står inför en tuff period, där behovet på grund av pensionsavgångar kommer att vara mycket stort, och menar att det intressanta nu blir att se om trenden håller i sig de kommande åren.

– Det kostar en del att rekrytera så ihärdigt.

En annan central fråga blir hur stor del av de utlandsrekryterade som verkligen stannar och hur många som vänder tillbaka till sina hemländer efter några år.

– Tidigare har man sett att av de utlandsrekryterade allmänläkarna är det bara 30 procent som blir kvar.

Nya specialister i allmänmedicin

År 2009 2010 2011 2012 2013
Svensk ST 232 215 254 279 361
Utländsk ST 82 59 71 140 257
Totalt 314 274 325 419 618