Markus Kallioinen

Västernorrland har sedan länge en stor andel bemanningsläkare inom både slutenvården och primärvården. De senaste årens ökning har dock framför allt skett i primärvården.

Markus Kallioinen säger att Västernorrland alltid haft svårt att rekrytera allmänläkare utifrån, och har fått förlita sig på de specialister landstinget själv utbildar.

– Vi har under de senaste åren haft mycket pensionsavgångar, samtidigt som vi inte lyckats fylla på med ST-läkare i den omfattning vi behöver. För att ha en dräglig arbetsmiljö för dem som är kvar och kunna ge befolkningen den primärvård vi är skyldiga att ge har vi därför varit tvungna att ta in stafettläkare.

För att inte kostnaderna ska skena har Markus Kallioinen bestämt att en vårdcentral ska ha ca 3 000 olistade patienter innan man fyller på med en hyrläkare.

Om man har så många olistade, riskerar inte det skrämma bort dem som är kvar så att det blir nya vakanser?

– Det är en avvägning man får göra i samråd med chefen på vårdcentralen. För en del fungerar det inte utan man får ta in fler.

För att vända trenden försöker man värna de »gröna öarna«, det vill säga de vårdcentraler som har bra med fast bemanning. Man har också börjat se om man kan rekrytera allmänläkare utomlands. Men den viktigaste åtgärden är enligt Markus Kallioinen att öka antalet ST-tjänster. Hittills har man anställt max tio ST-läkare i allmänmedicin per år, men nu är det taket borta.

– Nu har vi sagt att vi ser hur många vi kan få.

Kommer situationen att ha blivit bättre nästa år?

– Det vågar jag inte säga, förhoppningen är att vi har status quo och att det inte ökar. Vi har vaknat nu det sista året, men det tar många år att utbilda nya läkare.

Vad gäller läkarföreningarnas uppmaning att öka läkarnas möjligheter att anpassa sin arbetstid menar Markus Kallioinen att sådana möjligheter redan finns.

– Det är mest att man ska ta upp diskussionen med oss.

Som framgår av tabellen är Västernorrland inte ensamt om ökade utgifter för hyrläkare, tvärt emot SKL:s ambition att notan för bemanningsanställda skulle ha halverats till 2014. Själv är Markus Kallioinen besviken på SKL.

– Det är lätt att säga att man ska halvera, men man har vidtagit väldigt lite åtgärder för att hjälpa landstingen rent konkret.

Läs även: 

Kostnaderna för hyrläkare rusar i Västernorrland