Att Läkarförbundet engagerar sig i frågan om läkarförsörjning i primärvården är naturligt, anser förbundets ordförande Heidi Stensmyren. Om det inte finns tillräckligt många specialister i allmänmedicin behöver fler ST-läkare utbildas, säger hon:

– Då måste vi titta på förutsättningarna och se var bekymren finns. Är det brist på ST-platser? Är arbetsmiljön dålig? Arbetar man systematiskt med ST? Vi måste undersöka var det behövs insatser för att öka antalet ST-läkare.

– Dimensionering av ST-tjänster är ett långsiktigt arbete. Detta kan vara svårt i politiskt styrda verksamheter. Att bli färdig specialistläkare kan ta 7–8 år. Så långa är inga mandatperioder.

Heidi Stensmyren tror att den tidigare rapporten om läkarbrist på vårdcentralerna har fungerat som väckarklocka, och att den bidragit till den ökning av antalet ST-läkare i allmänmedicin som den nya rapporten visar. Men det kan finnas andra förklaringar också, säger hon:

– Stockholm och Halland, de två landsting som har ST-försörjningen i balans, var båda tidigt ute med vårdval. Stockholm har också en bra ersättningsmodell, där landstinget fullt ut finansierar alla ST-läkare. Ett sätt att lyckas är system som möjliggör att även vårdcentraler som inte har egna behov av det kan ta emot ST-läkare.

I vissa av de övriga landstingen och regionerna är situationen däremot dramatisk, understryker Heidi Stensmyren:

– De landsting där det finns en bristsituation får också svårare att rekrytera. Det blir en nedåtgående spiral. Det finns vårdcentraler som är helt beroende av stafettläkare. Där är det förstås svårt att handleda någon ST-läkare. Det är viktigt att vårdcentralerna är bemannade med fasta läkare.

– Det är stora skillnader mellan landstingen. En del landsting har en plan för detta. Andra har ingen plan, trots att man påtalat det år efter år.

I dag har landstingen inga incitament för att samarbeta om ST-utbildningen. Därför vill Läkarförbundet nu att regeringen utser en bred delegation som ska ta itu med läkarförsörjningen i primärvården.

– Jag tror vi kommer att få se fler nationella initiativ; ett exempel är den nationella cancerstrategin, säger Heidi Stensmyren. Primärvården är en nationell angelägenhet, och det är också dess kompetensförsörjning.

– Det är många politiker som förstår det här, och som är villiga att diskutera frågan med oss.

Läs även:

Fler ST-läkare i allmänmedicin