Den 38-årige patienten skadades svårt i en trafikolycka 2008 och befinner sig i dag i så kallat Minimally Concious state, en något mindre djup form av medvetslöshet än vegetativt stadium eller koma. Han rör ögonen och känner smärta men kommunicerar inte med omvärlden. Mannens läkare på sjukhuset i Reims där han vårdas menar att patienten reagerat avvisande på den vård som ges, och beslutade mot bakgrund av att skadorna är irreversibla att sätta ut närings- och vätsketillförseln.

Patientens familj är dock djupt splittrad; hans fru och flera av hans syskon stöder beslutet medan föräldrarna, som i fransk media beskrivs som hängivna katoliker, motsätter sig det.

I Frankrike är det sedan 2005 lagligt att avbryta livsuppehållande behandling som inte gagnar patienten utan bara syftar till att förlänga livet på artificiell väg. En patients önskan om att avbryta livsuppehållande behandling ska också respekteras. Föräldrarna anser dock att sonen ska anses som handikappad men inte döende, och har vid två tillfällen fått läkarens beslut upphävt i förvaltningsdomstol. På tisdagen slog dock den högsta administrativa domstolen i Frankrike, Conseil d’État, fast att läkarens beslut är lagligt.

Där kunde historien ha slutat, om inte Europadomstolen, dit föräldrarna vänt sig, på onsdagen överraskande begärde att verkställandet skulle stoppas i väntan på att man beslutar om man ska ta upp fallet.