748 personer väntade på en transplantation av ett eller flera organ vid årsskiftet. Förra året blev 151 avlidna patienter organdonatorer. Det är en ökning med sju procent jämfört med 2012, skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

– Donationsviljan ökar, både antalet donatorer och donationer ökar medan antalet patienter som väntar på organtransplantation minskar. Detta är glädjande för alla som är i behov av denna vård, säger Anette Richardson, enhetschef på Socialstyrelsen, i pressmeddelandet.

För några år sedan var två av fyra närstående och patienter positiva till organdonation. Nu är tre av fyra det.
– En donator kan rädda livet på upp till åtta personer. Det finns i princip inte någon åldersgräns för organdonation. Socialstyrelsens kartläggning visar att den äldsta donatorn var 85 år, så det är relevant för alla att ta ställning i donationsfrågan, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren som även är ordförande i Donationsrådet.

Enligt Socialstyrelsens kartläggning har det blivit vanligare att en donationsansvarig läkare eller sjuksköterska kontaktas vid ett dödsfall inom intensivvården där en organdonation kan vara möjlig. Men Socialstyrelsen konstaterar även att det finns förbättringspotential. I 13 procent av dödsfallen vid total hjärninfarkt, kontaktas till exempel inte en transplantationskoordinator. Det finns även regionala skillnader (LT 25/26 2014) som Socialstyrelsen anser att vårdgivarna bör utreda.