I övrigt gäller att alla vuxna över 18 år kommer att ha direktåtkomst, men att anteckningar från vissa verksamheter, däribland psykiatri, samt anteckningar med sökorden »tidiga hypoteser« eller »våldsutsatthet« inte blir tillgängliga. 

Jönköpings läkarförening har varit starkt emot att osignerade uppgifter lämnas ut och enligt Vetlanda-Posten har man fått gehör för detta hos beslutsfattarna:

– Vårdpersonal menar att det är en patientsäkerhetsfråga att man ska kunna granska och rätta eventuella fel som uppstått vid diktering, säger landstingets kommunikationsdirektör, Christina Jörhall, till Vetlanda-Posten.

Beslutet innebär att Uppsala hittills är ensamt om det kontroversiella beslutet att lämna ut osignerade journalanteckningar i nätjournalerna.