Efter inspektioner 2012 och 2013 vid sjukhuset i Arvika begärde Inspektionen för vård och omsorg att sjukhuset i Arvika skulle redovisa hur man klarar handledaruppdraget för icke-legitimerade läkare.

Redovisningen visar att på kirurgkliniken har en redan tidigare dålig läkarbemanning blivit ännu sämre under våren. Två överläkare har sagt upp sig och svårigheterna att rekrytera personal har lett till vårdplatsbrist. Enligt den tillförordnade verksamhetschefen ska förutsättningen för handledning/undervisning av icke-legitimerade läkare i vissa stycken ha varit ofullständig.

IVO skriver i ett beslut att möjligheterna till handledning av AT-läkare och icke legitimerade läkare vid kirurgkliniken försämrats avsevärt och att man ser allvarligt på situationen. Man öppnar nu ett särskilt ärende för att följa upp situationen vid kirurgkliniken.