Enligt sjukhusen är en viktig orsak bemanningsproblem. I några fall har man fått betala högre lönekostnader än beräknat för att värva och behålla personal, i andra fall har man haft för lite personal och producerat mindre vård, och därför fått mindre ersättning från landstingen.