PA Dahlberg, chefläkare på Capio S:t Görans Sjukhus, Läkarförbundets tidigare ordförande Marie Wedin och Jörgen Nordenström, professor i kirurgi vid Karolinska institutet.

Förra året handlade flera seminarier i Almedalen om problemen med New public management (NPM). Nu tas frågan ett steg vidare. Om vi inte ska ha NPM, vad ska vi då ha?

En fråga som det inte verkar finnas – och troligen inte heller bör finnas – ett enkelt svar på. I alla fall om man får tro Läkarförbundets förra ordförande Marie Wedin, PA Dahlberg, chefsläkare på Capio S:t Görans Sjukhus samt Jörgen Nordenström, professor i kirurgi vid Karolinska institutet, som nyligen kom ut med boken »Värdebaserad vård: är vi så bra vi kan bli?«.

– Med optimala arbetssätt skulle man kunna styra på volym, men det kan man inte eftersom man inte har optimala arbetssätt. Vi måste gå ner till att verkligen mäta patientnyttan. Och den goda nyheten är att bättre kvalitet kostar mindre, sa Jörgen Nordenström.

När det gäller hur mycket och vilken form av finansiell styrning vården egentligen bör ha går deras åsikter isär. Marie Wedin propagerade för en nationell styrning av sjukvården.

– Den nationella finansieringen skulle sedan kunna gå via regionala beställarkontor, säger hon.

Hennes mantra är »vad men inte hur«. Kort sagt, politiken ska sätta upp mål men det är professionen som ska bestämma hur de nås.  

– För mycket mätning skymmer sikten.

Jörgen Nordenström är inte lika säker på det. Professionen behöver tyglar, enligt honom.

– Det finns för stora variationer. Alltför många arbetar inte evidensbaserat. Vi kan inte lämna det här till varje medarbetare. Man måste ha väl utarbetade guidelines och rutiner.

PA Dahlberg, som arbetat 15 år på Capio S:t Göran sjukhus, tror i sin tur på ännu mer och mångfacetterad mätning än i dag.

– Framgången måste vara att styra på flera nivåer. Förutom volym måste vi kunna styra på utfall, kvalitetsparametrar och personalparamentrar som hur personalen mår, sa han.

Han efterlyste även ett större engagemang från professionen.

Marie Wedin höll med.

– Vi måste bli tydligare. När resurserna dras ner, måste vi bli bättre på att avkräva politikerna vad vi ska prioritera. Vilka patienter ska vi inte ägna oss åt?