Den regeringstillsatta expertgruppen är en del i den nationella cancerstrategin som startade för fem år sedan, se information från Socialdepartementet. Under förra veckan träffades de för ett första möte. Deltagarna diskuterade bland annat om det danska systemet med »pakkeforløb«, standardiserade behandlingsplaner, kan vara något som Sverige bör ta efter.

I gruppen sitter bland andra Ove Andersson, andre vice ordförande i Läkarförbundet och ordförande i Distriktsläkarföreningen, överläkarna Britt Nordlander och Michael Öberg från Svenska läkaresällskapet samt hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig från Jönköping. Representanter från patientorganisationer, Sveriges Kommuner och Landsting och ett par av landets regionala cancercentrum ingår också i gruppen.