Elin Ericsson

Ordförandebytet sker med anledning av att EAR:s nuvarande ordförande, Thomas Flodin, lämnade Läkarförbundets centralstyrelse, CS, vid fullmäktigemötet i maj, och praxis är att förbundets delegationer och råd leds av en CS-ledamot. Elin Ericsson är andre vice ordförande i Sjukhusläkarna samt ordförande i Sörmlands läkarförening. Hon är ledamot i CS sedan år 2013.

Även Förhandlingsdelegationen, FD, byter ordförande. Bruket är att FD leds av den som är ordförande i hela Läkarförbundet, och därför träder Heidi Stensmyren nu in i stället för tidigare ordföranden Marie Wedin. Tidigare i vår tillträdde Johan Ljungberg som ordförande för Arbetslivsgruppen.

Både EAR och Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM) får dessutom ytterligare en ledamot från CS. Det är Thomas Lindén som går in som adjungerad ledamot i EAR och Emma Spak som blir ordinarie ledamot i RLIM. Skälet till att man valt att ta in fler personer från CS är en önskan om större delaktighet i rådens arbete, förklarar Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren.

– När vi har fört diskussioner kring CS arbete har vi kommit fram till att behöver CS vara mer engagerat i de olika råden och delegationerna, eftersom många frågor bereds där.