I Patientsäkerhetslagen finns angivet en rad diagnoser som inte får behandlas av andra än hälso- och sjukvårdspersonal. I denna uppräkning, den så kallade kvacksalverilagen, ingår inte en enda psykisk sjukdom, trots att psykiska sjukdomar kan vara mycket allvarliga och i vissa fall livshotande. Det påpekar Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren tillsammans med ett 20-tal politiker, psykologer och organisationsföreträdare i en debattartikel i DN.

Enligt skribenterna innebär det att olegitimerade terapeuter kan behandla personer med exempelvis självmordstankar utan att vare sig behöva föra journal eller iaktta tystnadsplikt. Deras verksamhet står också utanför samhällets kontroll via Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.

Som en del i arbete med att förbättra situationen för patienter med psykiska problem kräver skribenterna en lagändring så att det blir förbjudet att behandla svåra psykiska sjukdomar och personer med självmordsrisk för olegitimerad personal.