Siffrorna kommer från en rapport från forskarnätverket Swedish Brain Power som gjorts på uppdrag av Socialstyrelsen.

Under samma tid har kostnaden per demenssjuk minskat med 13 procent, främst på grund av att en mindre andel av de demenssjuka bor i särskilt boende. Att kostnaderna ändå stiger beror på att antalet demenssjuka ökar. 2012 fanns uppskattningsvis 158 000 personer med demenssjukdom i Sverige, att jämföra med 142 200 år 2005.